ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  เวลา : 13.00 – 15.30 น.

ผ่านระบบ Webex Meeting :

Meeting Number : 158 976 3917

Meeting Password : MU2021

 

หมายเหตุ :  สามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 

ลงข่าว ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment