ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

 

ผู้สนใจสามารถยื่นรายละเอียดการรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่: https://www.defund.in.th
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2564  เวลา 16.30 น.

 

ส่งข้อเสนอโครงการผ่านต้นสังกัด
ที่ สำนักงานการวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย อาคาร 4 ชั้น 7 โทร. 02-200-7621
คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ  E-mail : patcharanin.tha@mahidol.edu
ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

 

ทางสำนักงานการวิจัย จะส่งแบบคำขอรับการส่งเสริมสนับสนุนฯ ไปที่กองบริหารงานวิจัย
ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการลงนาม

ลงข่าว ณ วันที่ 28 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment