ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

 

*หมายเหตุ : ทั้งนี้จะดำเนินการคืนเงินแก่ผู้ที่ลงทะเบียนมาแล้ว และกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ปกติ

ลงข่าว ณ วันที่ 28 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment