ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

 

ผ่านช่องทาง Webex Meeting

Meeting number (access code): 158 956 6688

Password: –

แจ้งความจำนงเข้าร่วมรับฟังที่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา โทร 7814 – 42

ลงข่าว ณ วันที่ 23 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment