ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

บริจาคเงินผ่านเลขที่บัญชี

เข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล (กองทุนโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร)

เลขที่บัญชี 046-7-00099-8

ส่งหลักฐานการบริจาค

พร้อม ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อแจ้งการบริจาคและเพื่อขอรับใบเสร็จผ่านช่องทาง

Line : @106oqayz

ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

ลงข่าว ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment