ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ผ่านทาง Online Webinar

ลงทะเบียนได้ที่ : https://www.thaiendodontics.com/

ลงข่าว ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment