ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 


วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 08.50 – 16.00 น.
(แบบออนไลน์)

ตอบรับเข้าร่วมได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE_cWMOotHZVI1FBPajZjJlc5b3Vyon8vTXydLvHv7fJB_zg/viewform

ลงข่าว ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment