วันที่ 21, 28 เมษายน 2564  เวลา 13.00-16.00 น.

 

ผ่านทาง Cisco Webex Meetings

Meeting ID จะส่งให้ทาง E-mail

 

เปิดรับลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 5-16 เมษายน 2564

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrIdrXknptip13DY3Hr5-f6srijZ5KjqgTlPHEvgN9nNwGFg/viewform

ลงข่าว ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment