ประกาศโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 9,10 เมษายน 2564 งดรับผู้ป่วยใหม่ทุกกรณีรับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมาย

วันที่ 16,17,18 เมษายน 2564 งดรับผู้ป่วยใหม่ทุกกรณี ผู้ป่วยเก่ารับเฉพาะกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน และมีความจำเป็นต่อเนื่อง

จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment