ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564

สถานที่ :  The Empress Convention Centre, Empress Hotel 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Link QR-CODE :  : https://dfct2021.dent.cmu.ac.th/

ลงข่าว ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment