ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ผ่านช่องทาง Webex Meeting :
Meeting number : 159 419 5617
Meeting password : MUDT2021

 

 

ลงทะเบียนได้ที่ Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ7CexooPXtoA7YJLEMHYGkjTxl0rRMqnK4D4025h1wqYJhg/viewform?fbclid=IwAR3nVFMEy0asLArAsVkWMtV4LV5CJW7UwfaFQ9JSgJyvDdAwNCbO6Ovat9Y

 

ส่งคำถามกิจกรรมคณบดีพบประชาคม ได้ที่ Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/1OjoLQHMcK-VN3qLLJLoItdQAHBnvmAWP2Oc_Vs5eVwM/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR2qVOOUNhilTgEVc1XNwUrKLz4vVFpiAzjDkAHbEOCEnaTIMjVZZeuNYFs

ลงข่าว ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment