ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

 

โดยผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “กองทุนอาทรประชานาถ”

ธนาคารกรุงเทพ (ลพบุรี) เลขที่บัญชี 289-0-84697-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ลพบุรี) เลขที่บัญชี 579-2-33730-7
ธนาคารกรุงไทย (วงเวียนสระแก้ว) เลขที่บัญชี 129-0-10020-9

 

***ท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรโดยนำหลักฐานการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
มาแสดงได้ที่ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 1

ลงข่าว ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment