ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เลือกตั้ง : วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ลงคะแนนได้ที่ช่องทางออนไลน์ : https://forms.gle/4eKhostprLbRRRJt9

ลงข่าว ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment