ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment