ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วิทยากร :
รศ. ทพ.หม่อมหลวง ธีรธวัช ศรีธวัช
ผศ. ดร. ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ

(ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ช่องทางออกอากาศ :

www.ALTV.tv/HaveANewsDay | TV Digital CH4

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น.

และรีรัน วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 17.40 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment