ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 5 เมษายน 2564  เวลา 13.00 – 14.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

ลงข่าว ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment