วันที่ 2 มิถุนายน 2564  เวลา 8.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 และห้องประชุม 301 – 306 ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ลงทะเบียนส่งผลงานได้ที่ :  https://dtapp.mahidol.ac.th/dtresearchday

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://dt.mahidol.ac.th/th/dtresearchday/

ลงข่าว ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment