ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ให้บริการนักศึกษาทุกหลักสูตรและบุคลากรทุกคน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment