ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารคุณภาพ

 

กลุ่มสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Webex Meetings Number : 158 171 4287

Password : DTMUQF2021

 

กลุ่มสังกัดภาควิชา/สำนักงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

วันเวลาที่จัดงาน : วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
Webex Meetings Number : 158 382 4619
Password : DTMUQF2021

 

สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th > intranet > การจัดการความรู้ > งานมหกรรมคุณภาพ (DT)

ติดต่อสอบถาม : 02 200 7610 – 12

ลงข่าว ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment