ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 7 เมษายน 2564
สถานที่ : ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment