รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาการบริการ
อีกหนึ่งผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย
สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์

 

ผลงานเรื่อง “การจัดการและการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็งช่องปาก”
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาการบริการ

ลงข่าว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment