ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันที่สมัคร : ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2564
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://dtedu.dt.mahidol.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม
โทร.02-200-7639 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

• ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 •

• กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 •

ลงข่าว ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment