ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.09 น.

**โดยขอให้มาพร้อมเพรียงกันในเวลา 07.55 น.**

 

สถานที่ : ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment