ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B4 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ID : 993 4284 1947 (NO Passcode Required)

 

Register at : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnJylV72N-7oprWc3oQ2n4VgHak97n_PjlQM9RYM7a8PM56A/viewform?usp=pp_url

ลงข่าว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment