ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : WHO Collaborating Centre For Translation Of Oral Health Sciences , Niigata University, Japan

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 – 18.30 น. (เวลาประเทศไทย)

Register at : https://bit.ly/3bLL17P

ลงข่าว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment