ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยรักษาความปลอดภัยและการจราจร

 

วันเวลาที่ฝึกปฏิบัติจริง ซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร :

วันที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 13.00 – 15.00 น.

 

สถานที่ : ณ จุดรวมพล สนามกีฬากรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.)

ลงข่าว ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment