ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ และงานทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) ชั้น 3

 

(จำนวนจำกัด 30 คน)

 

หรือในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting

Meeting Number : 158 520 2149
Password : MU2021

ลงข่าว ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment