ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ครั้งที่ 1

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ครั้งที่ 2

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 – 305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ : https://forms.gle/cVtRSENoD7P6eyTw8

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น 16
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โทร.02 200 7577 (คุณยุพิน)

ลงข่าว ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment