ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ : https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/12979

 

ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัดโดยตรงที่ :

คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ
สำนักงานการวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย อาคาร 4 ชั้น 7
โทร : 02-200-7621
E – Mail : patcharanin.tha@mahidol.ac.th

ลงข่าว ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment