ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 – 16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ รับจำนวน 20 ที่นั่ง

 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=deep-learning-3

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ :

คุณเด่น 095-437-7275 Email : den.tup@mahidol.edu หรือ

คุณสารัชย์ 092-256-1570 Email : sarachaya.chi@mahidol.ac.th

ลงข่าว ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment