ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม

 

ทราบผลการประเมินทันทีพร้อมรับคำแนะนำการปฏิบัติตัว (ฉบับของกรมสุขภาพจิต)
ได้ที่ Link QR-CODE : https://checkin.dmh.go.th/

 

พูดคุยกับนักจิตวิทยาโดยตรง ได้ที่ : หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2 (ในวันเวลาราชการ)

 

สายด่วนสุขภาพจิต : โทร 1323
หรือติดต่อ : นักจิตวิทยา ประจำโรงพยาบาลทันตกรรม โทร 02-200-7768, 090-197-0079

ลงข่าว ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment