ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

 

วันเวลาที่เปิดลงทะเบียน : ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2564
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 – 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ลงทะเบียน ได้ที่ Link QR-CODE : https://wedent.mahidol.ac.th

ลงข่าว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment