เตรียมพบกับ รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ผศ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จะพาท่านรับชม “สิรินธรทันตพิพิธ” พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรก ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 🤩

 

ติดตามรับชมผ่าน Facebook : MU SDGs  และทาง
Youtube กองกาย Channel MAHIDOLhttps://www.youtube.com/channel/UClA3-kbCEiwqtmPQOglXrxw

ลงข่าว ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment