ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในศูนย์อาหาร M – Dent ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1
จำนวนพื้นที่ 621 ตารางเมตร เพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ

 

วันที่รับยื่นใบสมัครและเอกสาร : ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/02/form-20210205.pdf

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/12/legal-15-12-63.pdf

ลงข่าว ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment