ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

 

สามารถยื่นข้อเสนอผ่านเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) : https://nriis.nrct.go.th

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8374

 

ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัดโดยตรงที่ :
คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ
สำนักงานการวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย อาคาร 4 ชั้น 7
โทร 02-200-7621

ลงข่าว ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment