ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)

 

ศึกษารายละเอียดกรอบการวิจัย : http://www.enconfund.go.th

 

กองบริหารงานวิจัยจะจัดส่ง Username/Password ให้กับผู้สมัครเพื่อนำไปดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่https://project.enconfund.go.th

 

ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัดโดยตรงที่ :
คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ
สำนักงานการวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย อาคาร 4 ชั้น 7
โทร 02-200-7621

 

ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment