ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

 

วันและเวลายื่นข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564
(ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=8367

ลงข่าว ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment