ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สหกรณ์ออมทรัพทย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment