ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

 

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ชั้น 2
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอีเมล preseedmahidol@mahidol.ac.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : preseedmahidol@mahidol.ac.th
หรือ คุณนันทิกานต์ สีดาวงษ์ โทร 088-228-1366, คุณจิรารัตน์ พัฒนสุทธิชลกุล โทร 084-280-4664

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Link QR-Code : https://int.mahidol.ac.th/แหล่งทุน/

ลงข่าว ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment