ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งบทความวิจัย GR.45 ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่ : https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/EditorialOffice/GR.45-Th.pdf

 

Reviewer ตรวจบทความวิจัยตามรายชื่อที่แนบมาให้สอดคล้องกับเรื่องในบทความวิจัย ได้ที่ : https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/EditorialOffice/Reviewers2564-Th.pdf

ลงข่าว ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment