ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

 

ดูรายละเอียดกรอบงานวิจัย สวก : https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2565.php

 

ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัดโดยตรงที่ : คุณพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ สำนักงานการวิจัย
อาคารปฏิบัติการและวิจัย อาคาร 4 ชั้น 7 โทร 02-200-7621

 

ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลงข่าว ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment