ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.45 – 16.00 น.

 

ลงทะเบียน ได้ที่ Link QR-Code : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHJKlMtR_igLdqbkPsmolbEQmFSV264m_puE-cGXfTIbca6A/viewform

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-200-7634

ลงข่าว ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment