สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะท้นตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
และ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เฉพาะในเวลาราชการ)
*จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่เกิน 15 คน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานข้อมูลและสารสนเทศ

ลงข่าว ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment