ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ : ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่ : https://bit.ly/2NxC8WV
ระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
**รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน **
* ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียน และเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล *

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณธนภัทร/คุณจริยา โทร. 0 2849 6158

ลงข่าว ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment