ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ที่ : https://nriis.nrct.go.th
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.)

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link QR-CODE : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=7358

ลงข่าว ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment