วันที่ 25 – 31 มกราคม 2564 เปิดให้บริการ กรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน และนัดหมาย (ในหัตถการที่มีการฟุ้งกระจายต่ำ)

*หมายเหตุ : สำหรับผู้ป่วยนัดหมาย กรุณารอการติดต่อและยืนยันการนัดหมายจากคลินิกที่ท่านนัดหมาย

วันที่ 25 – 31 มกราคม 2564 งดบริการทันตกรรม คลินิกระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

สอบถามหรือติดตามข้อมูลการให้บริการทางทันตกรรม ได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 02-200-7777 กด 0 (ในเวลาราชการ)

Line official account : @498zuhce

Facebook page : https://www.facebook.com/DTMUdentalhospital

ลงข่าว ณ วันที่ 21 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment