วันที่ 18 – 31 มกราคม 2564
งดบริการทันตกรรม คลินิกระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

วันที่ 18 – 22 มกราคม 2564
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
วันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.
เปิดให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน

 

วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สอบถามหรือติดตามข้อมูลการให้บริการทางทันตกรรม ได้ที่ 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-200-7777 กด 0 (ในเวลาราชการ)
Line official account : @498zuhce
Facebook page : https://www.facebook.com/DTMUdentalhospital

 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 14 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment