วันจันทร์-วันศุกร์ (เปิดให้บริการในเวลาราชการ เวลา 09.00 – 16.30 น.)
ยกเว้นวันพุธ (เปิดให้บริการ เวลา 09.00 – 12.00 น.)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 14 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment