ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่จัดงาน : ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

 

วิทยากรบรรยายโดย : ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
และ นางจริยา ปัญญา (ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล)

 

สามารถเข้าผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings
Meeting number: 2644 875 2182
Password: dtmu25

 

Link : https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m2384121ed5bb72b62c1bcec848170703

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://forms.gle/gLRRAmbkWS2nVA329

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณยุพิน หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล
โทร.02-200-7577

ลงข่าว ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment