ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
โทร. 098-825-3855, 02-200-7788-9

ลงข่าว ณ วันที่ 8 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment